Voorkomen is beter dan ontstoppen. Rioolproblemen of rioolschade zijn vaak te voorkomen, bijvoorbeeld door het schoonspuiten of leegzuigen van (verstopte) riolering. Wij kunnen ook door middel van een riool camera het riool van binnen bekijken op eventuele gebreken en mogelijk de leidingloop van het riool bepalen.

Blijkt het vervangen of repareren toch nodig te zijn? Dan verzorgt Joris Beentjes de complete aanleg en reparatie van uw riolering, maar vooraf krijgt u altijd deskundig advies!